1.

از پیرامتن به متن، بررسیِ شکافی گونه‌شناختی در سه‌گانۀ داستانی کزازی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 135-156
ایلمیرا دادور؛ سعید صادقیان

2.

بازنمائی جنگ در ادب و هنرو درخاطره نگاری سربازان در سنگر

دوره 25، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 494-513
ناهید شاهوردیانی؛ ایلمیرا دادور

3.

بررسی بینامتنی مفهوم سیمرغ در مجمع مرغان ژان-کلود کَریِر

دوره 23، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 355-370
ایلمیرا دادور؛ ابراهیم سلیمی کوچی؛ نیکو قاسمی اصفهانی

4.

بررسی چگونگی شکل‌گیری هویت فردی در آثار مارگریت یورسونار

دوره 19، شماره 1، تیر 1393، صفحه 181-193
مریم هوشیار؛ ایلمیرا دادور

5.

بررسی روابط بینامتنی در نمایشنامة بایستی دریا را یافت و منطق‌الطّیر عطّار

دوره 28، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 521-538
ایلمیرا دادور؛ نیکو قاسمی

6.

تحلیلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصه‌های مجید و نیکلا کوچولو

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 301-324
ماندانا صدرزاده؛ ایلمیرا دادور؛ حمیده فرمانی

7.

خیال خدایی و بادافره‏ آن در نقدی اسطوره‏ای بر روایت‏های کاووس و ایکاروس

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 77-90
ایلمیرا دادور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب