1.

بررسی اثر پایه‌های احتمالی جایگزین نارنج بر رشد رویشی ارقام جدید پرتقال‌ ناف‌دار در شرق مازندران

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 611-625
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جواد فتاحی مقدم

2.

بررسی امکان کاهش پفی‌شدن میوۀ نارنگی انشو (Citrus unshiu) در شرق مازندران

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 591-600
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی

3.

بررسی تشکیل گل و میوه در چند رقم مرکبات در شرایط اقلیمی شرق مازندران

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 257-264
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جلال مهدوی ریکنده

4.

بررسی تغییرات غلظت عناصر غذایی در برگ مکزیکن لایم (‏Citrus aurantifolia Swingle‏) طی ‏پیشرفت بیماری جاروک

دوره 52، شماره 3، آذر 1400، صفحه 731-741
طاهره رئیسی؛ مرتضی گل محمدی؛ علی اسدی کنگرشاهی

5.

تأثیر محلول‌پاشی اوره متناسب با فنولوژی رشد بر عملکرد و تناوب باردهی نارنگی ساتسوما ‏‏(‏Citrus unshiu‏)‏

دوره 52، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-111
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری

6.

تاثیر کلسیم در کاهش عارضه پفی شدن میوه نارنگی ساتسوما رقم سوجی‌یاما (Citrus unshiu 'Sugiyama')

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 157-173
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری

7.

روند تغییرات کربوهیدرات‌ها و تأثیر نفتالین استیک اسید برعملکرد و تناوب باردهی نارنگی انشوی ‏میاگاوا (‏Citrus unshiu cv. Miyagawa‏)‏

دوره 53، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 493-507
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری

8.

ویژگی‌های رویشی و زایشی نارنگی انشو میاگاوا با پایه سوینگل‌سیتروملو در دامنه و دشت شرق ‏مازندران

دوره 53، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 117-128
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب