1.

اثر تغذیه‌ی دانه‌ی شاهدانه بر بیان ژن CPT1B در گوسفند بلوچی

دوره 24، شماره 3، مهر 1401، صفحه 281-290
امیر مسعود اسماعیلیان؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مهدی منصوری؛ محمد علی فرهوشی؛ حامد خراتی کوپایی

2.

پویش‌ کل ژنوم هشت نژاد گاو بومی ‌ایران برای شناسایی نشانه های ‌انتخاب

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 201-213
نادر فروغ عامری؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه

3.

چندشکلی ژن میوستاتین و ارتباط آن با صفات رشد در بزهای کرکی رایینی

دوره 20، شماره 3، آبان 1397، صفحه 365-373
الهه سنجری؛ مهدیه ضیاالدینی؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب