1.

رابطۀ یادگیری خودراهبر و یادگیری سازمانی در سازمان‌های آموزشی

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 827-850
علی مقدم‌زاده؛ زهرا علی‌اکبری؛ ابراهیم مزاری

2.

نیازسنجی آموزشی مدیران و معاونان کاروان‌های حج تمتع

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 1043-1066
زینب مولوی؛ سید ابراهیم اسدللهی؛ علی مقدم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب