1.

بازآفرینی هدفدار با رویکرد پروژه‌های محرّک توسعه با تلفیق الگوریتم COPRAS و CCDS (موردپژوهی: خیابان امام(ره) و محلة کهنه‌دژ دارالمرحمه (سمنان))

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 421-460
کرامت اله زیاری؛ علی اصغر احسانی فرد

2.

بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهای میانی مطالعة موردی: شهر خرم‌آباد

دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 241-260
فرانک سیف الدینی؛ احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ سیدعلی نادر دهقانی الوار

3.

بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و طراحی الگوی بهینه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-34
کرامت اله زیاری؛ باقر فتوحی مهربانی؛ حسین فرهادی خواه

4.

بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: کاشان)**

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 179-208
احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ کرامت الله زیاری؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ ابوذر وفایی

5.

تحلیل برهم‌کُنش کارکرد آموزش عالی و صنعت در ایران از منظر آمایش سرزمین

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 479-519
رامین قربانی؛ کرامت اله زیاری؛ مریم سجودی؛ ابراهیم فرهادی؛ شاخوان عبدالله حسین

6.

رویکردهای تحلیلی شبکة ریلی پرسرعت در توسعة مناطق کلان‌شهری چندمرکزی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-32
کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ محمود عدالتی رنجبر

7.

واکاوی میزان تحقق الگوی توسعة یکپارچة منطقه‌ای (مطالعة موردی: استان گیلان)

دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 381-395
مریم سجودی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ مجید یاسوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب