1.

بهره‌گیری از سیاق متنی در معناشناسی ساختگرای قرآن کریم

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 95-115
قاسم فائز؛ ابوالفضل خوش منش؛ آسیه ذوعلم

2.

مؤلفه‌های معنایی واژۀ «عربی» در قرآن‌کریم (از طریق واکاوی معنایی و نحوۀ‌ چینش همنشین‌های آن در آیات)

دوره 51، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 259-278
حبیبه قیصری؛ قاسم فائز؛ عبدالهادی فقهی زاده

3.

نظام توحید افعالی در آیات و روایات

دوره 51، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 131-145
مجید معارف؛ قاسم فائز؛ حمید مدرسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب