1.

اثر پیوند بر عملکرد و برخی صفات رویشی دو رقم خیار گلخانه‌ای

دوره 41، شماره 3، آذر 1389، صفحه 291-300
فاطمه مرادی پور؛ فرشاد دشتی؛ بهمن زاهدی

2.

اثر تراکم کاشت و هرس شاخه بر شاخص‏های رشد، عملکرد و کیفیت دو رقم طالبی گلخانه‏ای (Cucumis melo L.)

دوره 46، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 303-312
فرشاد دشتی؛ سعید ذوقی؛ احمد ارشادی

3.

اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژی تره ایرانی (Allium ampeloperasum Tareh group)

دوره 42، شماره 1، تیر 1390، صفحه 95-103
مرضیه دارابی؛ فرشاد دشتی؛ منصور غلامی؛ محمدرضا مصدقی؛ سید مهدی میر فتاح

4.

اثر دما و طول دوره‌ی سرما بر گل‌انگیزی سوخ‌های دو رقم پیاز خوراکی بومی ایران

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 105-116
ناهید مرادی معتقد؛ فرشاد دشتی؛ فهیمه قائمی‌زاده

5.

اثرغلظتهای مختلف پاکلوبوترازول و تراکم کاشت گیاهچه بر تولید ریز غده در سیب زمینی رقم سانته

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 11-20
فرشاد دشتی؛ خسرو پرویزی؛ حامد اشراف؛ محمدرضا چائی چی؛ محمود اثنی عشری

6.

اثر نوع هرس و انتخاب میوه بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی دو رقم فلفل دلمه گلخانه‌ای (Capsicum annuum L.)

دوره 43، شماره 4، دی 1391، صفحه 371-379
فرشاد دشتی؛ مهرداد رسولی

7.

بررسی الگوی بیان ژن‌های AsFT و gaLFY در فرایند تکامل زایشی در اندام‌های مختلف برخی از همگروه‌های سیر ایرانی (Allium sativum L.)

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 269-278
فهیمه قائمی زاده؛ فرشاد دشتی؛ علیرضا شافعی نیا

8.

بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های سیر ایرانی (.Allium sativum L) با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی AFLP

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388
یاور وفایی؛ فرشاد دشتی؛ محسن مردی؛ احمد ارشادی

9.

تأثیر سولفات و سلنیوم بر برخی شاخص‌های ریخت‌شناختی و ویژگی‌های پاداکسندگی پیاز قرمز آذرشهر

دوره 48، شماره 3، دی 1396، صفحه 623-633
شیوا بذل؛ فرشاد دشتی؛ مجتبی دلشاد

10.

غربالگری برخی از رقم‌های پیاز خوراکی در برابر بیماری پوسیدگی فوزاریومی (‏Fusarium ‎oxyosporum f.sp cepae‏) و بررسی بیان رونوشت ژن‏‎‌‎های ‏‎ COI1‎و ‏ERF1‎‏ در رقم‌های حساس و ‏متحمل‏

دوره 52، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 183-194
بیتا خوانساری نژاد؛ فرشاد دشتی؛ دوستمراد ظفری؛ اصغر میرزایی اصل

11.

مطالعة ارتباط بین صفات مورفولوژیک با گل‌دهی در هم‌گروه‏های سیر ایرانی

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 63-75
احمدرضا عباسی فر؛ فرشاد دشتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب