1.

اثرتغذیه با کوددهی، تراکم کاشت و تیمار بذر با ایمیداکلوپرید بر عملکرد دانه، تراکم جمعیت و میزان خسارت سوسک سیاه غلات،Zabrus tenebrioides ، در مزارع گندم دیم

دوره 54، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 391-406
ناصر اسماعیل پور؛ جاماسب نوذری؛ حسین اللهیاری

2.

الگوی پراکنش سخت بال‌پوشان آفت انباری در مناطق مهم خرماخیز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403
مریم جلیلی مقدم؛ جاماسب نوذری؛ مسعود لطیفیان؛ سید پژمان شیرمردی؛ سیدمحمد علی ابراهیم زاده موسوی

3.

بررسی ساختار تنوع گونه‏ای سوسک‏های چوبخوار خانوادۀBuprestidae در جنگل‏های استان کردستان

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 101-109
حامد غباری؛ جاماسب نوذری؛ حسین الهیاری؛ مارک کالاشیان

4.

تعیین فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای مراحل لاروی و شفیرگی بید کلم، Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) در چهار منطقۀ زیستی ایران

دوره 45، شماره 2، مهر 1393، صفحه 265-278
حمیدرضا پوریان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ احمد عاشوری؛ حسین لطفعلی زاده؛ جاماسب نوذری

5.

تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) با استفاده از DNA میتوکندریایی

دوره 49، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 263-273
ثمانه ملک شاهکویی؛ جاماسب نوذری؛ وحید حسینی نوه؛ سیدحسین گلدانساز

6.

شناسایی ترکیب‏ های آلی فرّار برگ پسته و نقش آن‌ها در جلب پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae)

دوره 49، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 243-254
محبوب قمری؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی جهرمی؛ جاماسب نوذری؛ حسین اللهیاری

7.

شناسایی مولکولی سوسک‌های پوست‌خوار درختان نارون با استفاده از روش خط شناسه گذاری DNA barcoding

دوره 52، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 15-23
سودابه امینی؛ جاماسب نوذری؛ رضا حسینی

8.

فون زیرخانواده های Lixinae Schonherr, 1823 و Curculioninae Latreille, 1802 در سه استان و گزارش سه گونه جدید برای سرخرطومی ایران

دوره 54، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 317-331
رسول راحتی؛ جاماسب نوذری؛ کرامت الله رضایی تیره شبانکاره

9.

مطالعة فون مگس‌های گرده‌افشان زنبورنما (Dip.: Bombyliidae) در استان البرز و دو گزارش جدید از ایران

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 185-199
رحیم عبدالهی مصباح؛ جاماسب نوذری؛ بابک قرالی

10.

مقایسه مورفومتریک زنبورعسل نژاد بومی (‏Apis mellifera meda‏) و هیبرید کارنیکا‏ ‏(‏Apis mellifera carnica‏) در استان همدان‏

دوره 50، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 187-195
شهرام دادگستر؛ سحر دلکش رودسری؛ جاماسب نوذری؛ غلامحسین طهماسبی؛ ,وحید حسینی نوه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب