1.

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 175-189
معصومه سیف؛ محمد علی سمواتی شریف؛ علیرضا خادمی

2.

اثر تمرین مقاومتی به همراه مصرف زالزالک بر برخی از شاخص های استرس اکسیداتیو سرمی در موش های نر آلزایمری .

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 81-94
سمانه پاکنیا؛ محمدعلی سمواتی شریف؛ علی حیدریان پور

3.

اثر ده هفته تمرین هوازی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و سطوح اوره، کراتینین و اسید اوریک خون مردان مسن دیابتی نوع دو

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 579-591
محمد علی سمواتی شریف؛ حجت اله سیاوشی

4.

اعتبارسنجی معادلات آلومتریکVO2peakدختران 17-12سالۀ شهر همدان با مداخلۀ آنتروپومتری و بلوغ بیولوژیک

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 51-63
مریم شهریاری؛ فرزاد ناظم؛ محمدعلی سماواتی شریف

5.

تأثیر 10 هفته شنای وامانده‌ساز بر بیان ژن هیستون‌داستیلاز4 و عامل‌افزایش‌دهندۀ ‌میوسیت2c در بطن چپ موش‌های نر صحرایی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 249-261
پریوش پیرکی؛ احمد همت فر؛ ناصر بهپور؛ محمد علی سماواتی شریف

6.

تأثیر تمرینات استقامتی و مکمل آهن بر شاخص های آنمی و سیتوکروم C اکسیداز در عضلات اندام تحتانی موش های نر صحرایی

دوره 2، شماره 7، دی 1389
محمدعلی سماواتی شریف؛ علی اصغر رواسی؛ باقر مینائی؛ ابراهیم جوادی؛ محمدرضا کردی

7.

مقایسۀ اثر دو روش تمرین مقاومتی بر ضخامت عضلۀ سه‌سر بازو و ارتباط آن با قدرت حداکثر در ورزشکاران مبتدی پرورش‌اندام

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 207-219
سلمان نظامی؛ محمد علی سمواتی شریف؛ اسدالله چزانی شراهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب