1.

پاسخ حاد و تأخیری میوستاتین و مقاومت به انسولین به فعالیت مقاومتی دایره ای

دوره 4، شماره 14، بهمن 1391، صفحه 129-143
فهیمه کاظمی؛ مریم نورشاهی

2.

پاسخ فاکتور رشدی آندوتلیال عروقی به فعالیت زیربیشینة وامانده ساز و رابطة آن با VO2max

دوره 2، شماره 7، دی 1389
حسین طاهری چادرنشین؛ مریم نورشاهی؛ کمال رنجبر

3.

تأثیر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت برون‌گرا در زمان‌های مختلف بر مقادیر میتسوگمین53 و دیسفرلین در عضلۀ نعلی موش‌های نر صحرایی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 277-290
توحید همت زاده بدولی؛ مریم نورشاهی؛ رعنا فیاض میلانی؛ سیاوش پرورده

4.

تأثیر حاد مصرف مکمل HMB-FA و فعالیت ورزشی بر برخی عوامل مؤثر در هایپرتروفی و آسیب عضلانی در مردان غیرفعال

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 285-300
سید مصطفی مظفر موسوی؛ مریم نورشاهی؛ رضا قراخانلو؛ مهدی هدایتی؛ علی اکبرنژاد

5.

تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی بر مقدار VEGF و اندوستاتین بافت توموری در موش های مبتلا به سرطان سینه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 27-46
مریم نورشاهی؛ ایوب بابایی؛ محمدرضا بیگدلی؛ مهدی قاسمی بیرامی

6.

تأثیر هشت هفته تمرین تداومی و تناوبی با شدت بالا بر میزان پروتئین جفت‌نشدۀ-1 در بافت چربی احشایی و زیرپوستی موش‌های صحرایی چاق

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 427-438
مریم نورشاهی؛ فاطمه میرخلف زاده؛ فریبا خداقلی؛ نازنین ابوذری

7.

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر میزان پروتئین‌های کلوتو، پروتئولیپید پروتئین و فاکتور نکروزتوموری آلفا در بافت مخچة موش‌های سالم

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-78
فتانه فرهمند؛ مریم نورشاهی؛ مریم سلیمانی؛ حمید رجبی؛ کوین پاور

8.

تأثیر یک دوره مکمل‌دهی عصارة دارچین بر پاسخ nAChR عضلة اسکلتی موش‌های صحرایی سالمند به فعالیت حاد وامانده‌ساز

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 209-221
فتانه فرهمند؛ مریم نورشاهی؛ مجتبی صالح پور؛ ایمان فتحی

9.

مقایسۀ تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی با شدت بالا بر سطوح TNF-α و VEGF بافت عضلۀ نعلی موش‌های چاق

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 587-599
مریم باقری؛ علی یونسیان؛ رحیمه مهدی زاده؛ مریم نورشاهی

10.

نقش جنسیت بر مقدار ژلاتینازهای سرم (MMP-2 و MMP-9) در حالت استراحت و در پاسخ به فعالیت استقامتی حاد

دوره 4، شماره 10، آبان 1391، صفحه 61-76
کمال رنجبر؛ مریم نورشاهی؛ میثم غلامعلی؛ سعید میرزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب