1.

آسیب ورزشی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی کشتی گیران نخبۀ ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 451-465
امیرحسین براتی؛ فرشید طهماسبی؛ کریم بیگلر

2.

تأثیر آسیب‌دیدگی بر نیمرخ حالات خلقی بازیکنان فوتبال تیم پرسپولیس تهران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 125-139
کریم بیگلر؛ امیرحسین براتی؛ داریوش سودی؛ فرشید طهماسبی

3.

تأثیر خستگی جسمانی بر مهارت ویژۀ شوت بسکتبال در بازیکنان خبره

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 493-513
فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ الهه میرمیران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب