1.

اثر اپی براسینولید بر رشد و عملکرد دانه لوبیا در شرایط آبیاری مطلوب و اعمال تنش خشکی

دوره 20، شماره 3، آبان 1397، صفحه 595-608
مهسا محمدی؛ افشین توکلی؛ مجید پوریوسف؛ احسان محسنی فرد

2.

ارزیابی اثرات کاربرد 6-بنزیل آمینوپورین برتولید ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی

دوره 23، شماره 2، تیر 1400، صفحه 321-334
لیلی گلچین؛ افشین توکلی؛ احسان محسنی فرد

3.

بررسی تأثیر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام کینوا

دوره 25، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 221-233
مجتبی کبودخانی؛ هادی سالک معراجی؛ کیوان آقائی؛ افشین توکلی

4.

تأثیر سیتوکینین بر خصوصیات فیزیولوژیک و صفات مرتبط با عملکرد کینوا تحت شرایط تنش خشکی

دوره 22، شماره 3، مهر 1399، صفحه 419-432
هادی سالک معراجی؛ افشین توکلی؛ نیازعلی سپهوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب