1.

ارزیابی تیغه‌ی باریک خاک‌ورز به منظور بهبود عملکرد خاک‌ورز مرکب

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 253-266
زینب عظیمی زاده؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ هادی عظیمی نژادیان

2.

ارزیابی مزرعه‌ای دقیق کار سمبه‌ای با موزع صفحه‌ای مجهز به واحد کودکار جهت کشت ذرت

دوره 40، شماره 1، شهریور 1388
احمد امیدی؛ سیدحسین کارپرورفرد

3.

ارزیابی مزرعه‌‌ای کارنده نیوماتیک سمبه‌ای لولایی جهت کشت ذرت

دوره 42، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 165-174
عباس نساجی؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ منصور تقوایی

4.

بررسی تأثیر فاصلة بین بذور در عملکرد آزمایشگاهی موزع غلتکی شیاردار جهت کشت ذرت

دوره 50، شماره 3، آبان 1398، صفحه 547-556
حسین بلانیان؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ هادی عظیمی نژادیان

5.

بهینه‌سازی عملکرد تیغه قلمی مورد استفاده در خاک ورز مرکب

دوره 47، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 658-651
مجید دهقانی؛ سیدحسین کارپرورفرد

6.

پیش‌بینی عملکرد بهینه‌ی کارکرد تیغه‌ی قلمی به منظور دستیابی به کارآیی مناسب در خاک‌ورز مرکب

دوره 49، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 73-82
محمد رحمتیان؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ محمدامین نعمت اللهی

7.

پیش بینی نیروهای وارد بر تیغه خاک ورز قلمی به روش تحلیل ابعادی

دوره 43، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 93-103
سیدعلی حسینی؛ سیدحسین کارپرورفرد

8.

ساخت و آزمون آزمایشگاهی ماشین کاشت مخلوط ذرت و لوبیا

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 257-267
علیرضا مندنی؛ سیدحسین کارپرورفرد

9.

طراحی، ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی موزع غلتکی شیاردار برای کشت ذرت

دوره 51، شماره 2، تیر 1399، صفحه 305-317
حسین بلانیان؛ سیدحسین کارپرورفرد

10.

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه خودتراز طولی و عرضی گاوآهن برگردان¬دار سوار شونده

دوره 43، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 153-161
عباس عاطفی؛ سیدحسین کارپرورفرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب