1.

اندیشه ترقی و توسعه در روزنامه پرورش

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 225-244
الهه کولایی؛ محمد رادمرد

2.

بررسی علل تعمیق شکاف قبطی-مسلمان در مصر بر پایۀ نظریۀ میگدال

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 947-965
الهه کولایی؛ کمال ایرانی دوست

3.

تحولات سیاست خارجی ترکمنستان؛ اصل «بی‌طرفی مثبت» در عرصۀ نظر و عمل

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 173-196
الهه کولایی؛ حمیدرضا عزیزی

4.

تشکیلات دموکراتیک زنان حزب توده ایران، 1332-1320: زمینه‌های شکل‌گیری، ساختار و عملکرد آن

دوره 52، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 948-923
الهه کولایی؛ فاطمه بیرانوند

5.

توسعة اقتصادی سنگاپور براساس الگوی دولت توسعه‌گرای دموکراتیک

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1121-1140
الهه کولایی؛ ناهید کیانی

6.

دولت شکننده در عراق و امنیت زنان

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-177
الهه کولایی؛ زیبا اکبری

7.

دیپلماسی علمی ایران در روابط با گرجستان

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 1045-1064
الهه کولایی؛ حمیدرضا عزیزی

8.

عوامل اصلاحات قوانین اساسی جمهوری‌های قفقاز جنوبی

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 1039-1056
الهه کولایی؛ پیمان کاویانی‌فر

9.

نخبگان خاورمیانه‌ای، سوژه‌های برساخته نظم بین‌الملل اروپامدار

دوره 53، شماره 3، آذر 1402، صفحه 540-519
الهه کولایی؛ جواد میرگلوی بیات

10.

نوسازی و تحزب (مطالعۀ موردی: دولت هاشمی رفسنجانی)

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 403-421
الهه کولایی؛ یوسف مزارعی

11.

همکاری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در ایجاد راه ‌گذر شمال– جنوب و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 811-789
الهه کولایی؛ عابد نوروزی زرمهریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب