1.

ایمونوهیستوشیمی سلولهای کلراید آبشش ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) طی سازش با شوریهای مختلف محیطی

دوره 71، شماره 2، تیر 1395، صفحه 127-133
هاجر پاپی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ رحیم عبدی

2.

بررسی تأثیر غلظتهای مختلف شوری بر بافت آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

دوره 72، شماره 2، تیر 1396، صفحه 243-249
حسن مروتی؛ رحیم عبدی؛ محمد مهدی شمسی

3.

تغییر تعداد یاخته‌های کلراید در تیغه ثانویه و رشته‌های آبششی ماهی زروک پرورشی (Scatophagus argus L) در شوری‌های مختلف

دوره 67، شماره 2، تیر 1391، صفحه 109-117
حسن مروتی؛ حسین ذوالقرنین؛ محمد حسین نوری موگهی؛ رحیم عبدی؛ امیر قاضی لو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب