1.

بررسی ارتباط میان پارازیتمی وپارامترهای هماتولوژیک در آناپلاسموز گاو

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 235-241
مصطفی رضوی؛ سعید نظیفی؛ مریم منصوریان

2.

بررسی ارتباط میان پارازیتمی وپارامترهای هماتولوژیک در آناپلاسموز گاو

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386
سید مصطفی رضوی؛ سعید نظیفی؛ مریم منصوریان

3.

بررسی رادیوگرافیک دستگاه ادراری و تاثیر یوروگرافین بر پارامترهای بالینی، آنالیز ادراری و کارکرد کلیه گوسفند

دوره 62، شماره 1، بهار 1386
سعید نظیفی؛ ابوتراب طباطبایی نائینی؛ ژاله مهاجری برازجانی

4.

بررسی سطوح سروتونین خون در جوجه های گوشتی مبتلا و غیر مبتلا به آسیت

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389
اردشیر محیط؛ سعید نظیفی؛ بهادر آراسته

5.

بررسی سطوح سروتونین خون در جوجه‌های گوشتی مبتلا و غیر مبتلا به آسیت

دوره 65، شماره 1، بهار 1389، صفحه 71-75
اردشیر محیط؛ سعید نظیفی؛ بهادر آراسته

6.

بررسی شیوع و تحلیل عوامل مستعد کننده کتوز تحت بالینی در سه گاوداری صنعتی

دوره 63، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 235-240
مهدی محبی فانی؛ سعید نظیفی؛ پریسا سرکوهی؛ هوشنگ معینی زاده

7.

بررسی فعالیت کبد در گاوهای هلشتاین پرتولید در دوره انتقال در یک گاوداری صنعتی

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384
سعید نظیفی؛ مهدی محبی فانی؛ سیدشهرام شکر فروش؛ هوشنگ معینی زاده

8.

تاثیر مصرف خوراکی موننسین در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین بر ‌حجم، فاکتورهای اقتصادی و عدد یدی چربی شیر

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 191-195
سید شهرام شکرفروش؛ مهدی محبی فانی؛ سعید نظیفی؛ مجید نیکبخت؛ ندا مقیمی

9.

تاثیر مصرف خوراکی موننسین در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین بر ‌حجم، فاکتورهای اقتصادی و عدد یدی چربی شیر

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386
سید شهرام شکرفروش؛ مهدی محبی فانی؛ سعید نظیفی؛ مجید نیکبخت؛ ندا مقیمی

10.

تأثیر مصرف موننسین به صورت مخلوط با غذا بر سطح گلوکز، ‌آسپارتات آمینوترانسفراز و آرژیناز سرم در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین

دوره 63، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-5
مهدی محبی فانی؛ سعید نظیفی؛ سید شهرام شکرفروش؛ ندا مقیمی؛ مجید نیکبخت

11.

مطالعه میکروبیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک تورم مفصل عفونی در گاو

دوره 61، شماره 1، بهار 1385، صفحه 33-38
پروانه خضرائی نیا؛ محمد جواد قراگوزلو؛ سعید نظیفی؛ جمال نجفی؛ محمد حسنی طباطبایی؛ پرستو یوسفیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.