1.

بررسی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های قرون اولیه اسلامی موجود در موزه قرآن امام رضا (ع)

دوره 17، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 33-44
علی اصغر شیرازی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد

2.

بررسی مضامین تصویری کاشی های نقش برجسته موجود در تالار اصلی کاخ موزه گلستان*

دوره 19، شماره1، خرداد 1393، صفحه 59-72
صمد سامانیان؛ محمود میرعزیزی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب