1.

اخوان‌المسلمین و قلمروسازی آن در جغرافیای سیاسی جهان اسلام

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 798-823
یاشار ذکی؛ حسن کریمی؛ محمدباقر قالیباف؛ جواد اطاعت

2.

اصل تمامیّت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران

دوره 43، شماره 4، دی 1390، صفحه 221-236
بهادر زارعی؛ یاشار ذکی

3.

اهمّیّت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه‎ی ژئواکونومیکی منطقه‎ی آزاد قشم

دوره 44، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 203-222
علی ولیقلی زاده؛ یاشار ذکی

4.

بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 693-711
محمد زهدی گهرپور؛ یاشار ذکی؛ روزبه زرین‌کوب؛ بهادر زارعی

5.

بررسی و تحلیل موانع ژئوپلیتیکی مناسبات اقتصادی ایران جمهوری آذربایجان

دوره 46، شماره 3، مهر 1393، صفحه 541-560
یاشار ذکی؛ علی ولیقلی زاده

6.

تبیین الگوی چالش‌های هیدروپلیتیکی و نأثیر آن بر امنیت اقتصادی (مطالعه موردی: استان بوشهر)

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 245-262
سیدمحمود علوی؛ بهادر زارعی؛ یاشار ذکی؛ سیدموسی حسینی

7.

تبیین نقش آسیای جنوب غربی در آیندۀ نظام اقتصاد جهانی

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 1111-1130
سید عباس احمدی؛ محمود واثق؛ یاشار ذکی؛ حسین مختاری هشی؛ محمدعلی محمدی

8.

تحلیل آمایش نواحی مرزی از منظر جغرافیای سیاسی مرز (مطالعه موردی: نواحی مرزی استان کردستان)

دوره 54، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1189-1209
یاشار ذکی؛ کمال رنجبری چیچوران

9.

تحلیل مناسبات هیدروپلیتیک در حوضۀ آبریز رودخانۀ بین‌المللی مکونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403
یاشار ذکی؛ شهاب الدین شفیع

10.

تعیین راهبردهای هیدروپلیتیکی ایران در حوضه آبریز اروند

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1529-1549
یاشار ذکی؛ سجاد نجفی

11.

دلایل افول دیدگاه فضایی- کمی در مطالعه‌های جغرافیای سیاسی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 177-196
دره میرحیدر؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ یاشار ذکی؛ فاطمه سادات میراحمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب