1.

تحلیل رگرسیونی رابطة بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 35-50
یعفوب بدری آذرین؛ میر حسن سید عامری؛ علی ایمانپور

2.

رابطة بین مؤلفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در ا دارة کل و ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 175-189
محمد رسول خدادادی؛ میر محمد کاشف؛ میر حسن سید عامری؛ معصومه اعلمی کشکی

3.

رابطه بین توانمندسازی،تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران

دوره 2، شماره 7، دی 1389
میر حسن سید عامری؛ محمد رضا اسمعیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب