1.

از خودبیگانگی، موقعیتهای مرزی و مرگ در مثنوی معنوی

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 47-65
سیده زهرا حسینی؛ احد فرامرز قراملکی

2.

بررسی قضایای حقیقیه منطق‌دانان مسلمان و گزاره‌های قانون‌وار به تقریر نِلسون گودمَن

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 43-62
احمد عبادی؛ احد فرامرز قراملکی

3.

تاریخ تحوّل کلّیّات خمس: ارسطو، فرفوریوس، فارابی، ابن‌سینا

دوره 45، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 87-121
مهدی عظیمی؛ احد فرامرز قراملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب