1.

ارزش منصفانه: نقدها و چالش‌ها با رویکرد حسابداری انتقادی

دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 359-403
رزا صالح آبادی؛ کاوه مهرانی

2.

بررسی پیشایندها و پسایندهای احساس تبعیض جنسیتی در حرفۀ حسابرسی

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 97-116
کاوه مهرانی؛ عباس نرگسیان؛ کیانوش گنجی

3.

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه‌کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 18، شماره 63، اردیبهشت 1390، صفحه 113-128
کاوه مهرانی؛ علی ابراهیمی‌کردلر ابراهیمی‌کردلر؛ محمد حلاج

4.

بررسی کاربردی الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی وشیرانا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 3، آذر 1384
ساسان مهرانی؛ کاوه مهرانی؛ یاشار منصفی؛ غلامرضا کرمی

5.

بررسی هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 2، مرداد 1387
کاوه مهرانی؛ زهره عارف منش

6.

تاثیر فرهنگ بر حسابداری

دوره 4، شماره 2، دی 1374
کاوه مهرانی

7.

تدوین مدل قضاوت حرفه‌ای حسابرسان مستقل

دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 60-86
مجید شهبازی؛ کاوه مهرانی

8.

رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 2، تیر 1383
دکتر نقی بهرام فر؛ کاوه مهرانی

9.

رابطه بین نسبتهای سودآوری و بازده سهام در بازار بورس تهران

دوره 10، شماره 3، مهر 1382
دکتر ساسان مهرانی؛ کاوه مهرانی

10.

رابطه‌ی قراردادهای بدهی و اندازه‌ی شرکت با محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 1، شهریور 1389
کاوه مهرانی؛ جلال وافی ثانی؛ محمد حلاج

11.

کیفیت افشا در شرکت‌های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 4، دی 1393، صفحه 527-540
کاوه مهرانی؛ اکبر پروائی

12.

کیفیت سود، ریسک ورشکستگی و جریان‌های نقدی آتی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 93-112
کاوه مهرانی؛ امید زارع زادگان

13.

مروری بر پژوهش‌های حسابرسی در ایران

دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 159-179
سمیرا ناطقی؛ کاوه مهرانی؛ دکتر آرش تحریری

14.

نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 61-74
بیتا مشایخی؛ ساسان مهرانی؛ کاوه مهرانی؛ غلام رضا کرمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب