1.

ایجاد تجربی بیماری آنتریت در جوجه های گوشتی با استفاده از جدایه های PERFRINGENS CLOSTRIDIUM از موارد حاد بیماری در ایران

دوره 63، شماره 2، تیر 1387، صفحه 128-132
بهرام شجاعدوست؛ سید مصطفی پیغمبری

2.

تعیین حدت جدایه‌های اشریشیا کولای جدا شده از طیور در ایران با استفاده از تست کشندگی در جوجه‌های یک روزه

دوره 68، شماره 3، مهر 1392، صفحه 217-223
سمیه پایروند؛ سید مصطفی پیغمبری؛ بهرام شجاعدوست

3.

تعیین ژن‌های ,eae ,espB 2,stx 1hly ,stx در اشریشیاکلی‌های بیماریزای طیور با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز چندگانه‌ای

دوره 62، شماره 2، تیر 1386
تقی زهرایی صالحی؛ آزاده صفرچی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ محمد ربانی

4.

تفکیک سویه های ویروس بیماری بورس عفونی جداشده از گله های طیور ایران به وسیله آنالیز منحنی ذوب با دقت بالا (High Resolution Melt)

دوره 72، شماره 3، مهر 1396، صفحه 331-339
سید مصطفی پیغمبری؛ مهدی چراغچی باشی؛ حسین حسینی

5.

جستجوی سرولوژیکی عفونت به سالمونلا انتریتیدیس در گله‌های طیور صنعتی ایران

دوره 64، شماره 2، تیر 1388
رامین اکبریان؛ سید مصطفی پیغمبری؛ عباس برین

6.

شناسائی ویروس‌های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن ‌1VP و بررسی احتمال حضور ویروسهای باز آرائی شده

دوره 66، شماره 2، تیر 1390، صفحه 153-159
سید مصطفی پیغمبری؛ جمشید رزم یار

7.

شناسایی باکتری‌های رایج ورم پستان در تانک شیر گاوداری‌ها ‌ با روش PCR

دوره 63، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 69-73
مهدی وجگانی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ حسن حکیمی

8.

فراوانی ژن sefA در جدایه های سالمونلا آنتریدیس طیور و پتانسیل آن به عنوان یک شاخص تشخیصیو اپیدمیولوژیک

دوره 63، شماره 3، مهر 1387، صفحه 229-234
سید مصطفی پیغمبری

9.

گزارش یک مورد کلانژیوکارسینوما در یک قطعه جوجه گوشتی

دوره 62، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 63-64
سید مصطفی پیغمبری؛ امید دزفولیان؛ مهدی رزازیان

10.

مطالعة توالی و شجره‌شناسی دو جدایه‌ی ویروس آبله مرغان جدا شده از مرغان تخم‌گذار و جرب قرمز (درمانیسوس گالینه) در سال 1395

دوره 75، شماره 2، تیر 1399، صفحه 218-225
نوا ارم؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید احمد مدنی؛ جمشید رزم یار؛ عباس برین

11.

مطالعة شجره‌شناسی دو جدایة ویروس بیماری نیوکاسل (NDV) به دست آمده از گله های طیور استان اصفهان در سال 1377 بر اساس تعیین توالی ژن هماگلوتینین-نورآمینیداز (HN)

دوره 74، شماره 3، مهر 1398، صفحه 396-407
محمد سلطانی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید علی پوربخش؛ عباس اشتری؛ آریا رضایی‌فر؛ محمد عبدالشاه

12.

مطالعه مولکولی آلودگی به ویروس لکوز تحت گروه J در گله‌های اجداد گوشتی در ایران

دوره 64، شماره 1، فروردین 1388
ذوالفقار رجبی؛ محمدحسن بزرگمهری فرد؛ سید مصطفی پیغمبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب