1.

ارائة مدلی جهت تبیین ارزش ویژۀ برند مقاصد گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 845-866
محمد غفاری؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی

2.

تحلیل رابطۀ ناهمسانی های شناختی پس از خرید با درگیری های ذهنی مصرف کننده درمورد محصول (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 663-678
بهرام رنجبریان؛ قاسم اصغری

3.

تداعیات کهن‌الگویی اشکال هندسی: درس‌هایی برای مدیران بازاریابی

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 787-806
عاطفه طالب نژاد؛ بهرام رنجبریان؛ حمید بیدرام؛ حسین سماواتیان

4.

رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز (حامی محیط زیست)

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 143-302
بهرام رنجبریان؛ بهرام رنجبریان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.