1.

اشاعه سواری مجانی توسط بازیکن قدرتمند در ساختار شبکه ای

دوره 50، شماره 4، دی 1394، صفحه 925-958
عباد عبادی؛ قهرمان عبدلی

2.

بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش منابع طبیعی (کاربرد مدل رگرسیون حد آستانه در داده‌های پانل)

دوره 53، شماره 4، دی 1397، صفحه 881-910
فرهاد قلمباز؛ علی سوری؛ قهرمان عبدلی؛ محسن ابراهیمی

3.

بررسی رابطة رفتار تولید جبرانی و وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و آزمون آن در بازار جهانی نفت

دوره 44، شماره 3، اسفند 1388
قهرمان عبدلی؛ لقمان لهراسبی پیده

4.

بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات

دوره 55، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 813-830
محمد حیدری؛ قهرمان عبدلی

5.

تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-23
سحر دهقان؛ یگانه موسوی جهرمی؛ قهرمان عبدلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب