1.

اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع 3-n و 6-n جیرة غذایی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال جوجه‌های گوشتی

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382
ابوالقاسم گلیان؛ جلیل توکلی افشار؛ فریدون افتخار شاهرودی؛ جواد آرشامی؛ مهران ترکی

2.

اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین دوره پرورش بر عملکرد مرغهای بومی درطی دوره تخمگذاری

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1375
عباسعلی قیصری؛ ابوالقاسم گلیان

3.

استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377
فریبرز خواجعلی؛ حسن نصیری مقدم؛ ابوالقاسم گلیان

4.

استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله

دوره 1، شماره 0، تیر 1375
علی محرری؛ ابوالقاسم گلیان؛ علی نیکخواه

5.

استفاده از ضایعات بو جاری گندم در تغذیه مرغهای تخمگذار

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375
ابوالقاسم گلیان؛ سیامک پارسایی

6.

استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
بهروز دستار؛ ابوالقاسم گلیان؛ محسن دانش مسگران؛ فریدون افتخاری شاهرودی

7.

بررسی امکان استفاده عملی از انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در جیره نویسی طیور

دوره 1، شماره 0، فروردین 1375
ابوالقاسم گلیان؛ محمد سالار معینی

8.

تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره‌های نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات بازهای پورینی ادراری با دستگاه HPLC

دوره 34، شماره 4، تیر 1382
محسن دانش مسگران؛ فروزان طباطبائی؛ محمد مهدی شریعتی؛ ابوالقاسم گلیان

9.

تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
ابوالقاسم گلیان؛ قدرت الله میرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب