1.

اثر چهار دور آبیاری بر عملکرد و صفات کمی سه رقم آفتابگردان

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382
خلیل کریم زاده اصل؛ داریوش مظاهری؛ سیدعلی پیغمبری

2.

ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علف‌های هرز در گندم در منطقه مشهد

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
جاوید قرخلو؛ داریوش مظاهری؛ علی قنبری؛ محمدرضا قنادها

3.

بررسی تأثیر تاریخ کاشت ومیزان بذر برعملکرد دانه جو والفجر

3و4، شماره 0، خرداد 1371
داریوش مظاهری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی

4.

بررسی تاثیر رقابت چاودار (L. Secale cereale) بر روی شاخصهای رشد گندم زمستانه

1-37، شماره 3، فروردین 1385
روح ا.. امینی؛ فرزاد شریف زاده؛ محمد علی باغستانی؛ داریوش مظاهری؛ علیرضا عطری

5.

تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن در زراعت مخلوط ذرت و سویا

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377
سید محسن نبوی؛ داریوش مظاهری

6.

کشت مخلوط ذرت وکیل

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1366
داریوش مظاهری

7.

کشت مخلوط ذرت و لوبیا

1و2و3و4، شماره 0، فروردین 1364
داریوش مظاهری

8.

مطالعه تاثیر رقابت تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) در سطوح مختلف تراکم و زمان سبز شدن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (L. Glycine max)

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
حمید عباس دخت؛ داریوش مظاهری؛ محمد رضا چایی چی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب