1.

اثر چهار دور آبیاری بر عملکرد و صفات کمی سه رقم آفتابگردان

دوره 34، شماره 2، بهار 1382
خلیل کریم زاده اصل؛ داریوش مظاهری؛ سیدعلی پیغمبری

2.

ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علف‌های هرز در گندم در منطقه مشهد

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384
جاوید قرخلو؛ داریوش مظاهری؛ علی قنبری؛ محمدرضا قنادها

3.

بررسی تأثیر تاریخ کاشت ومیزان بذر برعملکرد دانه جو والفجر

3و4، شماره 0، بهار 1371
داریوش مظاهری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی

4.

بررسی تاثیر رقابت چاودار (L. Secale cereale) بر روی شاخصهای رشد گندم زمستانه

1-37، شماره 3، بهار 1385
روح ا.. امینی؛ فرزاد شریف زاده؛ محمد علی باغستانی؛ داریوش مظاهری؛ علیرضا عطری

5.

تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن در زراعت مخلوط ذرت و سویا

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
سید محسن نبوی؛ داریوش مظاهری

6.

کشت مخلوط ذرت وکیل

3و4، شماره 0، بهار 1366
داریوش مظاهری

7.

کشت مخلوط ذرت و لوبیا

1و2و3و4، شماره 0، بهار 1364
داریوش مظاهری

8.

مطالعه تاثیر رقابت تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) در سطوح مختلف تراکم و زمان سبز شدن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (L. Glycine max)

دوره 35، شماره 3، بهار 1383
حمید عباس دخت؛ داریوش مظاهری؛ محمد رضا چایی چی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.