1.

بررسی صحرایی و آزمایشگاهی تغییرات سرعت نفوذ آب به خاک در اثر مواد معلق موجود در آب درطرحهای تغذیه مصنوعی

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377
سید فرهاد موسوی؛ علی بصیرپور؛ بهروز مصطفی زاده

2.

تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری بر گرفتگی قطره چکانها در آبیاری قطره ای

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379
بهروز مصطفی زاده؛ علی حسین معیدی نیا

3.

شورشدن ثانویه خاک در منطقه رودشت اصفهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1373
محمداخوان قالیباف؛ احمد جلالیان؛ بهروز مصطفی زاده؛ سید فرهاد موسوی

4.

کاربرد رابطه هوخهات در زهکش‌های زیرزمینی در منطقه رودشت اصفهان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384
منیره فرامرزی؛ بهروز مصطفی زاده؛ منوچهر ترابی؛ سیدفرهاد موسوی

5.

کاربردمدل موج جنبشی در ارزیابی سیستم آبیاری شیاری

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375
بهروز مصطفی زاده؛ روح الله فتاحی؛ فرهاد موسوی

6.

لایه های نفوذ ناپذیر و پراکندگی نمک در خاکهای منطقه رودشت اصفهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1375
محمداخوان قالیباف؛ احمد جلالیان؛ فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی زاده

7.

مقایسه پیشروی آب در آبیاری با جریانهای پیوسته و سرج درسه مزرعه در اصفهان

1و2، شماره 0، فروردین 1369
بهروز مصطفی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب