1.

استفاده از اندکس تشابه در تعیین درجه همگنی مواد اولیه خاک

3و4، شماره 0، فروردین 1367
شهلا محمودی

2.

اندازه گیری گچ درخاک با روش رزین هیدروژنه ومقایسه آن با روش استون

1و2و3و4، شماره 0، فروردین 1362
شهلا محمودی

3.

بررسی نفوذ پذیری خاک های گچی طی فرآیند آبشویی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379
امیر پویان نژاد هاشمی؛ شهلا محمودی؛ حسن رحیمی

4.

بررسی وتعیین تناسب کیفی اراضی برای محصولات فاریاب (گندم، جو و پنبه) درمنطقه اشتهارد

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
فریدون سرمدیان؛ شاهرخ فاتحی؛ شهلا محمودی

5.

رده بندی وخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای گچی جنوبغربی گیلانغرب

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377
شهلا محمودی؛ احمد حیدری

6.

مرفولوژی و پیدایش گچ در برخی از خاکهای خشک منطقه کرج

3و4، شماره 0، فروردین 1365
شهلا محمودی

7.

مطالعه تناسب اراضی برای محصولات تحت آبیاری با استفاده از سنجش از دور (R.S) و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی(G.I.S ) در منطقة ورامین

دوره 34، شماره 4، تیر 1382
فریدون سرمدیان؛ کامران مروج؛ شهلا محمودی؛ سید محمدرضا ابراهیمی خمامی

8.

مطالعه میکرومر فولژیکی یک خاک زرالفیک ها پل آرجید در منطقه گلدشت کرج

1و2و3و4، شماره 0، فروردین 1362
شهلا محمودی

9.

میکرومورفولوژی انباشتگی کربنات کلسیم ثانوی در قسمتی از زمینهای پیرامون دریاچه ارومیه

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
شهلا محمودی؛ شهرام منافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب