1.

ارزیابی وضعیت توده‌های جنگلی زاگرس میانی با شرایط متفاوت دخالت انسانی (مطالعه موردی: سامانه عرفی کارزان ایلام)

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388
منوچهر نمیرانیان؛ رحیم ملک‌نیا

2.

انتشار درخت سفید کرکو "Acer hyrcanum Fisch & C.A May." و رابطه آن با عوامل محیطی در شیب شمالی البرز

دوره 52، شماره 1، فروردین 1378
محمد علی رجامند؛ منوچهر نمیرانیان

3.

بررسی الگوی مکانی درختان در جنگل‌های زاگرس

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388
سیدیوسف عرفانی‌فرد؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان

4.

بررسی به کارگیری روش نمونه برداری با مونه بندی به منظور برآورد موجودی حجمی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر

دوره 54، شماره 3، خرداد 1380
رضا اخوان؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان

5.

بررسی تأثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر میزان حجم سرپای راشستانهای طبیعی (اسالم)

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379
ایرج حسن زاد ناورودی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ منوچهر نمیرانیان؛ پیروز عزیزی

6.

بررسی تاثیر برخی متغیرهای محیطی بر روی گونه نمدار در جنگل های غرب مازندان

دوره 58، شماره 3، مهر 1384
علی شیخ الاسلامی؛ منوچهر نمیرانیان؛ خسرو ثاقب طالبی

7.

بررسی رابطه بین ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی طبیعی راش با عوامل رویشگاه(منطقه اسالم )

دوره 57، شماره 1، تیر 1383
ایرج حسن زاد ناورودی؛ منوچهر نمیرانیان؛ قوام الدین زاهدی امیری

8.

بررسی روش نمونه‌برداری فاصله‌ای چهارگوش در جنگل‌های زاگرس

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388
رضا حسین‌حیدری؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود زبیری؛ هوشنگ سبحانی

9.

بررسی روند تغییرات کمی و کیفی جنگل های مانگرو و منطقه قشم با استفاده از عکس های هوایی سال های 1346 و 1373

دوره 55، شماره 3، مهر 1381
علی مهدوی؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان

10.

بررسی ساختار مکانی و برآورد موجودی حجمی جنگل‌های خزری با استفاده از روش زمین آمار(geostatistics)

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387
رضا اخوان؛ محمود زبیری؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ منوچهر نمیرانیان؛ دنیل ماندالاز

11.

بررسی ساختار و روند تحولی توده های طبیعی در راشستان های شمال ایران (مطالعه موردی: خیرودکنار – نوشهر)

دوره 55، شماره 4، دی 1381
اسدا... متاجی؛ منوچهر نمیرانیان

12.

بررسی شکل ساقه درختان راش بر مبنای شاخص‌های اندازه ای و جنگل‌شناسی

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
محمد امینی؛ منوچهر نمیرانیان؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ داود پارساپژوه؛ روجا امینی

13.

بررسی صدمات بهره برداری در دو سیستم چوبکشی مکانیزه (کابل هوایی و زمینی) برتنه درختان باقی مانده در جنگلهای شمال ایران

دوره 54، شماره 1، فروردین 1380
سیدمحمد حسینی؛ باریس مجنونیان؛ منوچهر نمیرانیان

14.

بررسی قابلیت تصویر ماهواره لندست 7 برای تهیه نقشه گستره جنگل

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387
امید رفیعیان؛ علی‌اصغر درویش‌صفت؛ منوچهر نمیرانیان

15.

بررسی قابلیت داده‌های سنجنده +ETM ماهواره لندست 7 در برآورد موجودی سرپای توده‌های راش (مطالعه موردی: جنگل‌های سنگده)

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388
رمضانعلی خرمی؛ علی‌اصغر درویش‌صفت؛ منوچهر نمیرانیان

16.

بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
مهدی کلاهی؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم خسروجری

17.

بهینه‌سازی روش نمونه‌برداری شش درختی پرودان

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388
آرزو سلطانی؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان

18.

مطالعه پراکنش تعداد در طبقات قطری در جنگل های طبیعی با کاربرد توزیع های احتمالی ( مطالعه موردی در سری گرازبن جنگل خیرودکنار – نوشهر )

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1379
اسدالله متاجی؛ سید محمد حجتی؛ منوچهر نمیرانیان

19.

مطالعه شاخص های مهم اندازه گیری گونه راش در بخش گرازین از جنگل خیرود کنار

دوره 53، شماره 1، فروردین 1379
منوچهر نمیرانیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب