1.

اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی

دوره 41، شماره 2، تیر 1385
حسین عباسی نژاد؛ پویا جبل عاملی

2.

ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385
حسین عباسی نژاد؛ علینقی رفیعی امام

3.

بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران

دوره 42، شماره 4، مرداد 1386
حسین عباسی نژاد؛ حمید یاری

4.

بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکار در ایران

دوره 35، شماره 2، مهر 1379
حسین عباسی نژاد؛ غلامرضا کاظمی زاده

5.

تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای

دوره 42، شماره 1، خرداد 1386
حسین عباسی نژاد؛ گیلدا عبدلی

6.

تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها

دوره 41، شماره 4، آبان 1385
حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی

7.

دستاوردهای علمی جیمز هکمن و دانیال مک فادن که منجر به اخذ جایزه نوبل سال 2000 گردید ( گرداوری و اقتباس)

دوره 35، شماره 2، مهر 1379
حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب