1.

ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیو تیکها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر سید سعید میرزرگر؛ دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر مینا رستمی

2.

ارزیابی تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم برای تشخیص ویبریو آنگوئیلاروم ( Vibrio anguillarum) و آئروموناس هیدروفیلا ( Aeromonas hydrophila) در کارگاههای پرورش ماهی و میگو

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378
دکتر محمد ربّانی خوراسگانی؛ دکتر مهدی سلطانی

3.

بروز یک مورد سپتمی سمی ناشی از آئروموناسهای متحرک در ماهیان اسکار وارداتی – جداسازی ، شناسایی و بیماری زایی

دوره 53، 1,2، مرداد 1377
دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر سعید میرزرگر؛ دکتر حسین علی ابراهیم زاده موسوی

4.

جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380
دکتر محمود نفیسی بهابادی؛ دکتر همایون محمودزاده؛ دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر محمدرضا احمدی

5.

جداسازی و شناسایی گونه های غالب ویبریو در میگوهای پرورشی تعدادی از کارگاههای پرورش میگوی حله بوشهر

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379
دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر شاپور کاکولکی؛ دکتر مهران آوخ کیسمی

6.

عفونت ناشی از ارگانیسم های شبیه سایتوفاگا/فلکسی باکتر در کارگاههای پرورش قزل آلای رنگین کمان

دوره 52، شماره 3، آبان 1376
دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر مینا رستمی

7.

گزارش عارضه نفخ در کفال ماهیان دریای خزر

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380
دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر محمد رهاننده

8.

مطالعه اثرات بیهوشی اسانس گل میخک هندی بر پارامترهای هماتولوژیک، برخی آنزیمهای خون و آسیب شناسی بافتهای مختلف ماهی کپور معمولی

دوره 59، شماره 3، آبان 1383
دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر مصطفی غفاری؛ دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر سعید بکایی

9.

مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر رضا امید بیگی؛ دکتر سهراب رضوانی؛ دکتر محمدرضا مهرابی؛ حسین چیت ساز

10.

مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی برخی از فلزات سنگین ( سولفات مس ، سولفات روی و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ) بر بافتهای ماهی کپور

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379
دکتر مینا رستمی بشمن؛ دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر فرهنگ ساسانی

11.

مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران ( مرکز شهید رجایی ساری )

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
حسین مصطفوی؛ دکتر رجب محمدنظر؛ دکتر محمدرضا کلباسی؛ دکتر مهدی سلطانی

12.

ویژگی های زد باکتریایی موکوس پوست ماهی

دوره 53، 1,2، مرداد 1377
دکتر مهدی سلطانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب