1.

تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380
دکتر علی مجابی؛ دکتر مهرداد عامری؛ دکتر تابنده شریعتی

2.

تعیین الکتروفورتیک فنوتیپ های هموگلوبین در گوسفندان بالغ ایرانی

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381
کتر علی مجابی؛ دکتر حسین محمودی؛ دکتر تابنده شریعتی

3.

سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل

دوره 55، شماره 2، تابستان 1379
دکتر علی مجابی؛ دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره؛ دکتر شهاب الدین صافی؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر تابنده شریعتی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.