1.

آماس حاد شیمیایی پرده سینوویال و کپسول مفصل بخلق با تزریق روغن تربانتین و جنتامایسین در تک سمیها

دوره 53، 1,2، تابستان 1377
دکتر احمدرضا محمدنیا؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر فرهنگ ساسانی

2.

بررسی پاتولوژیک ومیکروبیولوژیک ضایعات ریوی گوساله ها و اولین گزارش از جداسازی اورآپلاسما در ایران

دوره 52، شماره 1، بهار 1376
دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر جلیل وند یوسفی

3.

بررسی تغیرات کلینیکال پاتولوژی گوسفندان در آلودگی تجربی به همونکوس کنتورتوس

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383
دکتر احمد نعمت الهی؛ دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ عباس گرامی

4.

پنومونی پاستورلایی (برونکوپنومونی فیبرینی) در بره با عامل پاستورلاهمولیتیکا (بیوتیپ T)

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381
دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر ناهید اطبایی؛ دکتر مهدی راعی دهقی

5.

گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382
دکتر حمیدرضا فتاحیان؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر عباس وشکینی؛ دکتر جلال بختیاری؛ دکتر محمدرضا آقچه لو؛ دکتر سید رضا جعفر زاده؛ دکتر فرهنگ ساسانی

6.

گزارش یک مورد شکاف کام در بزغاله

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381
دکتر فرهنگ ساسانی؛ سید علی امامی

7.

گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا

دوره 54، شماره 3، بهار 1378
دکتر فرامرز قزاگزلو؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر سید مهدی قمصری؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر ایرج نوروزیان

8.

مطالعه اثرات پاتولوژیک متلین ایمین در ریه گاو

دوره 57، شماره 1، بهار 1381
دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر رضا نقشینه

9.

مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی برخی از فلزات سنگین ( سولفات مس ، سولفات روی و سولفات جیوه – کلرور کادمیوم ) بر بافتهای ماهی کپور

دوره 55، شماره 4، زمستان 1379
دکتر مینا رستمی بشمن؛ دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر فرهنگ ساسانی

10.

مطالعه ایمونوهیستوشیمی گیرنده های هورمونهای جنسی در تومور پستان سگ

دوره 58، شماره 3، پاییز 1382
دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر عیسی جهان زاد؛ دکتر بنفشه غلامحسینی

11.

مطالعه بالینی و آزمایشگاهی جهت تعیین میزان فراوانی پیلونفریت در گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380
دکتر محمد رحیم حاجی حاجیکلائی؛ دکتر فریدون نورمحمدزاده؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی

12.

مطالعه ضایعات آسیب شناسی ناشی از عفونت تجربی بابزیااوویس در گوسفند

دوره 59، شماره 1، بهار 1383
دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر زهره خاکی؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر ناصر علیدادی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر صادق رهبری

13.

مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات معده سگهای مبتلا به گاستریت ناشی از میکروارگانیسم های شبه گاستروسپروسپریلوم (GLOs)

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381
دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر اکبر میرصالحیان؛ دکتر هارمیک شانظریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.