1.

استراتژی و جایگاه آن در مدیریت (2)

دوره 11، شماره 0، دی 1369
دکتر محمد نقی شهیدی

2.

مدل نوین ارزیابی تاثیر تحولات تکنولوژی بر ارزش های کاری

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382
دکتر سانکار؛ دکتر محمد نقی شهیدی

3.

مدیریت تحول و پیشرفت تکنولوژی

دوره 8، شماره 0، فروردین 1369
دکتر محمد نقی شهیدی

4.

مهندسی مجدد مدیری استراتژیک

دوره 59، شماره 0، دی 1381
دکتر محمد نقی شهیدی

5.

موانع اساسی تحقیقات در ایران

دوره 5، شماره 0، تیر 1368
دکتر محمد نقی شهیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب