1.

اثرات اتفن بر نیروی جدا نمودن میوه ومیزان کلروفیل درمیوه لیموی آب

دوره 1، شماره 0، بهار 1376
مجید راحمی؛ محمد حسین نامجویان

2.

اثر اتفن‘ کلرید سدیم و اسید استیک بر روی کیفیت خرمای مضافتی

دوره 4، شماره 0، تابستان 1377
محمد حسین شمشیری؛ مجید راحمی

3.

اثرهای ایزوپروپیل 2‘ 4 – دی کلروفنوکسی استیک اسید و نفتالین استیک اسید بر اندازه و جلوگیری از ریزش قبل از برداشت نارنگی محلی

دوره 34، شماره 2، بهار 1382
مجید راحمی؛ محمد مقدس

4.

تأثیر کاربرد اسید جیبرلیک در رشد ونمو دانهال های بنه و کلخوک

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
بهرام بانی نسب؛ مجید راحمی

5.

تأثیر محلول پاشی برگی اوره، در ترکیب با بنزیل آدنین بمنظور کاهش ریزش جوانه گل در درختان پسته

دوره 34، شماره 3، بهار 1382
مهدی علیزاده؛ مجید راحمی

6.

کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار(Punica granatum L ) با گرمادهی متناوب

دوره 33، شماره 1، بهار 1381
سید حسین میر دهقان؛ مجید راحمی

7.

مطالعه اثرات شوری بر تنژگی دانه گرده و بذر چند پایه پسته

دوره 33، شماره 3، بهار 1381
مختار حیدری؛ مجید راحمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.