1.

سخن سردبیر :ماهیت افزونه های علمی در حریم دانش اداره و حکمرانی

صفحه 377-378

2.

واکاوی و تحلیل تبعات بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های عمومی در ایران

صفحه 379-403
مهدی گل وردی؛ حسن دانایی فرد؛ محمد حسین رحمتی؛ جبار باباشاهی

3.

مدل تصمیم‌گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

صفحه 404-426
رحمت ا... قلی پورسوته؛ محمد مرادی؛ مهدی گودرزی؛ محمود عباسی

4.

ارائه مدل تفسیری ـ ساختاری نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی در راستای ارتقای‌ سلامت اداری

صفحه 427-460
حسین ایمانی؛ عادل آذر؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر پورعزت

5.

ارزیابی ظهور و بروز ویژگی‌های سازمان نوروتیک در سازمان‌ها: مطالعه‌ای در آموزش‌وپرورش با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی

صفحه 461-493
حبیب الله رعنایی کردشولی؛ امین نیکبخت؛ خدیجه مصطفایی دولت‌آباد؛ حاتم خلیلی پور

6.

شناسایی و تفسیر الگوهای ذهنی مدیران شهری نسبت به شهر هوشمند با روش‌شناسی کیو (مورد مطالعه: شهر همدان)

صفحه 494-527
حمید ربانی ارشد؛ علی اصغری صارم؛ علیرضا اسلامبولچی؛ مهدی سعیدی

7.

موانع بهره‌وری در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: سازمان صمت اصفهان)

صفحه 528-549
شهلا سهرابی؛ سمانه نمازی

8.

تبیین نقش ساختار مالکیت بنگاه در فرایند تصمیم‌گیری استراتژیک هیئت‌مدیره: مطالعه چندموردی بانک‌های دولتی، شبه‌خصوصی و خصوصی

صفحه 550-583
محمدصادق هاشمی؛ امین معینیان؛ عباس نرگسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب