1.

کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند

صفحه 835-848
Maghsoud Amiri؛ Komeyl Eshraghi؛ Hadi Kioumarsi؛ Reza Rashidi؛ Majid Reza Haji Abed Na'eeni

2.

مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل

صفحه 873-885
Fariborz Jolai؛ Reza Tavakolli Moghaddam؛ Jafar Razmi؛ Pedaram Sahba

3.

ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی

صفحه 887-896
Masoud Rabbani؛ Reza Tavakkoli Moghaddam؛ Yasaman Khodadadegan؛ Mo'eed Hagh Nevis

4.

طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند

صفحه 927-942
Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi؛ Seyyed Ali Lesani؛ Ahmad Kouchak Zadeh

5.

A Model for E-Readiness Assessment of Iranian Small and Medium Enterprises

صفحه 969-985
Maryam Hourali؛ Mohammad Fathian؛ Abbas Montazeri؛ Mansoureh Hourali

6.

ستفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند

صفحه 911-926
Ali Reza Soroush؛ Mohammad Reza Amin naseri

7.

شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک

صفحه 943-953
Parisa Mousavi Aharanjani؛ Seyyed Farid Ghaderi؛ Mohammad Ali Azadeh

8.

Transfer of Bargaining Power Sources in Oil Trade Games

صفحه 955-958
Ardeshir Ahmadi؛ Azizollah Memariani

9.

زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان

صفحه 849-861
Reza Baradaran Kazemzadeh؛ Seyyed Hesamoddin Zegardi؛ Mohammad Ali Beheshti Nia

10.

(طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران

صفحه 897-909
Jafar Razmi؛ Hassan Haleh؛ Sa'eed Meshkin Fam

11.

رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه

صفحه 863-871
Mohammad Sa'eed Jabal Ameli؛ Ayat Reza'ee far؛ Ali Cha'ee Bakhsh Langaroudi

12.

Economical Design of Double Variables Acceptance Sampling With Inspection Errors

صفحه 959-967
Ali Reza Arshadi Khamseh؛ Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi؛ Majid Aminnayyeri


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.