1.

ارتقای کیفیت دسته‌بندی متون با استفاده از کمیته‌ دسته‌بند دو سطحی

صفحه 597-614
Sa'eed Jalili؛ Ali Akbar Sadri

2.

طراحی کنترلگر تراکم پیش‌بین تطبیقی برپایه مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP

صفحه 587-596
Mohammad Torkamandi؛ Mohammad Taghi Hamidi Beheshti

3.

تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 615-622
Ebrahim Rahimpour؛ Vahid Rashtchi؛ Esma'eel Mashhadi Rezapour

4.

اندازه‌گیری دقیق ولتاژ الکتریکی در مبدل ولتاژ نوری با استفاده از شبکه‌های عصبی

صفحه 643-651
Hassan Monsef؛ Taher Ghomian

5.

روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا

صفحه 631-641
Seyyed Mohammad Azimi؛ Sa'eed Afsharnia

6.

تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای

صفحه 577-586
Hamid Reza Bakhshi؛ Azar Mahmoud Zadeh

7.

ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور

صفحه 567-576
Nima Izadi؛ Amir Samak؛ Shamsoddin Mohajerzadeh

8.

بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی

صفحه 557-566
Fa'egheh Amirzadeh؛ Mahmoud Kamare'i؛ Gholamreza Dadashzadeh

9.

روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی

صفحه 541-555
Hossein Afrakhteh؛ Mahmoud Reza Haghifam

10.

معرفی و شبیه سازی روش جدید اندازه گیری ضریب تلفات عایقی و پرمتیویته نسبی

صفحه 535-540
Hassan Abravesh

11.

تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka

صفحه 623-630
Habibollah Zolfkhani؛ Jalil Rashed Mohassel؛ Farrokh Hojjat Kashani

12.

ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

صفحه 653-662
Hossein Harounabadi؛ Mahmoud Reza Haghifam؛ Mahmoud Fotouhi Firouzabad


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.