1.

من و دیگری در "این خیابان سرعت گیر ندارد"

صفحه 1-22
نادر امیری

2.

زنان پس از« بازیابی هویت» در داستان‏های کوتاه معاصر از منظر روان شناسی اجتماعی

صفحه 23-46
آرزو حیدری؛ نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مرتضی منادی

3.

اسطوره فقر در سینمای ایران: تحلیل نشانه‌شناختی فیلم ابد و یک روز

صفحه 47-65
ساره امیری؛ محمدرضا مریدی

4.

از مادرانگی همچون اسطوره تا بحران مادرانگی خوانشی نشانه‌شناختی بر بازنماییِ مادرانگی در سینمای ایرانِ پس از انقلاب

صفحه 67-88
کمال خالق پناه؛ فاطمه میرزاوندیان؛ مبین رحیمی

5.

تحلیل چگونگی شکل گیری میدان تئاتر نوین عصر مشروطه ایران ( با تکیه بر وضعیت تئاتر کشور بین سال های 1280 تا 1300 شمسی بر اساس آراء پیر بوردیو)

صفحه 89-106
آهو تعلیمی؛ بهروز محمودی بختیاری

6.

«تاریخ هنر» به مثابه «تاریخ سیاسی» نقدی بر رویکرد سیاست-محور در تاریخ‌نگاری هنر اسلامی

صفحه 107-127
لیلا طباطبایی یزدی؛ مهناز شایسته فر؛ سارا شریعتی

7.

شناسنامه علمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب