دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398  XML

1

Bio-fertilizer application: molecular and biochemical changes in infected cucumber with Phytophthora melonis

صفحه 1-15
سید کاظم صباغ؛ لیلا تناور

2

Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica

صفحه 17-26
فاطمه سادات سیدین؛ مسعود احمدزاده؛ رضا طلایی حسنلویی؛ مجید اولیاء؛ هلگه بی بوده

3

Within plant migration as an alternative counter-measuring avoidance behavior in Zetzellia mali (Ewing) (Acari: Stigmaeidae)

صفحه 27-35
آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ مریم کفیل؛ کارول کری

4

Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio

صفحه 37-46
روح اله صابری؛ زینب خاتمی دوست؛ سالار جمالی؛ محمد مرادی

5

Biocontrol potential of endophytic Penicillium spp. against strawberry anthracnose

صفحه 47-58
جهانشیر امینی؛ دریا زرگر؛ جعفر عبدالله زاده

6

Suppression of Meloidogyne javanica on cucumber by Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia and Purpureocillium lilacinum compared to biofumigation, soil amendment and solarisation

صفحه 59-74
صدیقه فاطمی

7

Report of fungal isolates and their efficacy against Rosaceous longhorn beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae)

صفحه 75-84
مهرداد محمدیانی؛ جواد کریمی؛ غلامحسین مروج

8

Biological effects of two eco-friendly novel formulations of a pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin on the parasitoid wasp Trissolcus grandis (Thomson)

صفحه 85-93
پریسا هنرمند؛ قدیر نوری قنبلاتی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ عسگر عباداللهی؛ نگار علی اوغلی

9

The Impact of Biofilm Forming Rhizobacteria on Rhizoctonia solani Damping-off of Tomato Running title: The Impact of biofilm forming rhizobacteria on Rhizoctonia solani

صفحه 95-106
فاطمه عبدلی؛ وحید فلاح زاده ممقانی؛ اکبر شیرزاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.