1.

مقایسۀ تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر عوامل آنژیوژنیکی( VEGF ( و آنژیوستاتیکی ) ES ( در زنان غیرفعال

صفحه 1-16
جواد طلوعی آذر؛ علی اصغر رواسی؛ رحمن سوری؛ علی اکبرنژاد

2.

تأثیر شدت‌ تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی در رت‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

صفحه 17-34
محمد همتی نفر؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ سیروس چوبینه؛ فریبا کریم زاده

3.

مقایسۀ تأثیر 12 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و متوسط بر پری لیپین 3 بافت چربی احشایی و مقاومت به انسولین در رت‌های نر دیابتی نوع 2

صفحه 35-48
کامیلیا مقدمی؛ حمید محبی؛ الما تبری؛ مهرسا فریدنیا

4.

تأثیر تمرینات تناوبی فزاینده بر آپوپتوز قلب رت‌های جوان

صفحه 49-61
شادمهر میردار؛ نیلوفر مقدسی؛ غلامرضا حمیدیان

5.

تأثیر چهار هفته تمرین ورزشی داوطلبانه بر رفتار شبه‌افسردگی ناشی از استرس دوران کودکی و استرس اکسیداتیو موش‌های صحرایی

صفحه 63-81
ابوالفضل جعفرزاده باغان؛ مقصود پیری؛ محمد علی آذربایجانی

6.

تأثیر تمرینات تداومی با شدت متوسط بر بیان پروتئین گیرندۀ وانیلوئیدی نوع 1 در عضلات کندانقباض رت‌های نژاد ویستار

صفحه 83-96
مسلم خورشیدوند؛ رضا قراخانلو؛ رضا حسن ساجدی

7.

تأثیر شش هفته تمرین هوازی بر شاخص های نروژنز و نروتروفیک در هیپوکمپ رت های جوان و میانسال

صفحه 97-111
راضیه محمدی؛ ضیاء فلاح محمدی

8.

اثر 4 هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و کبدی نئورگولین-4 موش‌های صحرایی دیابتی

صفحه 113-129
سید پدرام روحانی دوست؛ رزیتا فتحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب