1.

بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: تحلیلی مبتنی بر مصوبات (1397-1389)

صفحه 9-31
محمدرضا اکبری؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ امیر علم‌بیگی؛ عبدالمجید لیاقت

2.

نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه‌های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی

صفحه 33-56
رضا پاینده؛ حسن دانایی‌ فرد؛ سید مجتبی امامی؛ محمد رحمتی

3.

فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط‌مشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

صفحه 57-73
اعظم میرزمانی؛ سید حسین اخوان علوی؛ ابراهیم حاجی نژادی

4.

زمان کوتاه سیاستگذاری عمومی در ایران

صفحه 75-88
مجید وحید

5.

تدوین سیاست بازار دارایی فکری ایران با تحلیل شکست بازاربین‌المللی دارایی فکری

صفحه 89-113
سعید حبیبا؛ حسین جواهری محمدی

6.

طراحی الگوی جدید توسعه پایدار کسب وکارهای خرد مبتنی برظرفیت بازار شرکت‌های بزرگ با میانجی‌گری صندوق کارآفرینی امید

صفحه 115-135
فرهاد احمدی؛ محمدرضا میگون پوری؛ حسین صادقی

7.

نظام ملی ارزیابی؛ نیاز مبرم فرایندهای قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 137-154
علی محمد سلطانی

8.

نقش‌آفرینی بازیگر-اندیشه در انتخاب سیاست‌های عمومی در ایالات متحده امریکا

صفحه 155-164
حمیدرضا ملک محمدی

9.

بررسی رابطه‌ حاکمیت ملی-محلی در تهران بر پایه‌ قانون اساسی

صفحه 165-185
محمد حسین بوچانی؛ نازنین دلنواز؛ الهام نظری

10.

شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران

صفحه 187-209
شیدا اصغرزاده قهرودی󠆼؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی

11.

تحلیلی بر سیاست‌های حمایت از تولید و توصیه‌هایی برای بهبود آن؛ مطالعه موردی: صنعت خودروسازی ایران

صفحه 211-240
محمد ندیری؛ علینقی امیری؛ برزین جعفرتاش امیری

12.

استخراج الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت با روش فراترکیب

صفحه 241-260
سیدمحمدحسین هاشمیان؛ محمدحسین رحمتی؛ علی حمیدی‌زاده؛ پرستو مرادی

13.

آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 261-279
روح اله اسلامی؛ سکینه تاجی

14.

معرفی پژوهش‌های بین‌المللی حوزه سیاستگذاری: مطالعه موردی مجله مطالعات سیاستگذاری

صفحه 281-306
پرویز دلیرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب