1.

ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس

صفحه 13-31
اکرم اشکو؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا

2.

شناسایی عوامل موثر بر مدیریت امنیت اطلاعات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

صفحه 32-46
معصومه امینی؛ حسین وکیلی مفرد؛ محمدکریم صابری

3.

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب

صفحه 47-63
فرامرز سهیلی؛ صالح رحیمی؛ فاطمه ایوتوندی پور

4.

عوامل ایجاد آشوب در سازماندهی اطلاعات و راهکارهای جلوگیری از آن

صفحه 64-86
مریم ناخدا؛ علی شرفی

5.

بررسی وضعیت و موانع مؤثر بر به کارگیری مدیریت دانش شخصی توسط مدیران(مطالعه موردی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی)

صفحه 1-1
جلال قاسمیان؛ زهرا جعفرزاده کرمانی

6.

آسیب شناسی پژوهش در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه نظریه زمینه ای

صفحه 108-126
زهرا رضازده؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ فهیمه باب الحوائجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب