1.

ساختار شناسی و مینرالوژی سفال سلادن به‌دست‌آمده از بندر تاریخی حریره در جزیره کیش؛ رد پایی بر تجارت دریایی از چین تا خلیج‌فارس

صفحه 1-17
سید محمد امین امامی؛ رضا خنجری؛ سوگند نقوی

2.

نشانه هایی از یک نظام سازمان‌یافته عصر مفرغ، در شرق زاگرس مرکزی (دشت کنگاور)

صفحه 19-34
بهزاد بلمکی

3.

بررسی آثار شیشه ای اشکانی کاخ شائور

صفحه 35-54
مسلم جعفری زاده؛ آرمان شیشه گر

4.

استقرارها و نوسانات جمعیتی حوضة رودخانه بوانات در دوران پیش ازتاریخ

صفحه 55-74
مرتضی خانی پور؛ محمّدامین میرقادری؛ میثم نیکزاد؛ حبیب عمادی؛ ملیحه طهماسبی

5.

مطالعات باستان‌جانورشناسی محوطۀ غار بتخانه در زاگرس مرکزی

صفحه 75-94
رویا خزائلی؛ مرجان مشکور؛ هما فتحی؛ مرتضی گراوند

6.

آنالیز عنصری سکه‌های الیمایی موزة شخصی محمد صفار به روش پیکسی

صفحه 95-111
بهزاد حسینی سربیشه؛ حمزه قبادی زاده؛ علی اصغر سلحشور؛ مهدی جاهد؛ موسی سبزی

7.

تپه ربط: خوبوشکیه باستان

صفحه 113-131
سعدی سعیدیان؛ فاطمه قلی زاده

8.

شبکه قلاع کوهستانی مشرف بر مرکز خوره اصفهان و نقش آن‌ها در حیات پایدار اصفهان

صفحه 133-152
علی شجاعی اصفهانی

9.

روند تغییرات در محوطه‌های دارای توالیِ استقرارِ پس از آغازایلامی بر اساس یافته‌های سفالی و هنر مهرسازی

صفحه 153-166
طاهره شکری؛ مرتضی حصاری

10.

شواهدی جدید از دوره اوروک در شمال غرب ایران؛ حسنلوی VIII و VII و عدم حضور فرهنگ کورا – ارس در جنوب دریاچه ارومیه

صفحه 167-183
اکبر عابدی؛ رضا حیدری؛ صلاح سلیمی

11.

بررسی و بازنگری ضرابخانه ناشناس 65 سلوکی

صفحه 185-200
زهرا علی نژاد؛ مصطفی ده پهلوان؛ آرتور هوتن؛ محمد لامعی رشتی

12.

بازشناسی سیمای معماری مسجد علیشاه بر اساس شواهد باستان‌شناسی، منابع مکتوبِ تاریخی و بقایای معماری

صفحه 201-215
امین مرادی؛ بهروز عمرانی

13.

نتایج مقدماتی مطالعات پتروگرافی سفال‌های باکون الف در فارس

صفحه 217-232
مریم معانی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ احمد چایچی

14.

بررسی باستان شناسی محوطه های اشکانی شهرستان درگز، شمال شرق ایران

صفحه 233-252
حسن نامی؛ سید مهدی موسوی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب