دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 433-668  XML

1

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2

قواعد و ضرورت‌های نظام خانواده در ایران از خلال بروز تغییرات و نابهنجاری‌ها (با تأکید بر هم‌باشی به‌مثابۀ نوعی آسیب در خانواده)

صفحه 433-460
سید مهدی اعتمادی‌فرد؛ غزاله حسینی

3

جامعه‌شناسی زمانمندی زندگی روزمره در گروه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان)

صفحه 461-488
زهرا ذاکری نصرآبادی؛ محمدجواد زاهدی؛ وحید قاسمی؛ امیر ملکی

4

مطالعۀ جنسیتی احساس غم دانشجویان

صفحه 489-512
سعیده امینی؛ مصطفی فرزانه

5

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های توسعۀ فرهنگی در کتابخانۀ ملی ایران

صفحه 513-531
سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ آرزو باباشمس

6

حافظۀ جمعی و تأثیر آن بر شکل‌گیری هویت شهری (مورد مطالعه: محلۀ وحدت اسلامی و شهرک غرب)

صفحه 533-556
احمد نادری؛ مهدی اکبری گلزار؛ زهرا فاضلی

7

تأثیر جهانی شدن بر هویت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان شهر بندرعباس)

صفحه 557-580
محسن دیانت؛ منصوره دسترنج

8

توسعه و جرم در ایران

صفحه 581-608
منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی

9

واکاوی موانع گردشگری روستایی برای رسیدن به توسعۀ پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینانه (مورد مطالعه: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری)

صفحه 609-637
سیدمرتضی حسینی؛ رحمت‌الله منشی‌زاده؛ محمدتقی رضویان؛ پگاه مرید‌السادات

10

تحلیل تعارض در سیاستگذاری اجتماعی؛ بررسی فرایند تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

صفحه 639-668
رضا امیدی

11

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-9


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.