1.

بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت شهروندان در فرایند بودجه‌بندی مشارکتی

صفحه 355-376
سمیه پورحسن؛ اسفندیار فرجوند

2.

طبقه‌بندی ویژگی‌های حکمرانی از طریق شبکه‌های خط‌‌مشی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 377-402
زهره کریم میان؛ مهدی محمدی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده

3.

ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط‌مشی‌های عمومی با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

صفحه 403-430
سید عباس ابراهیمی؛ محسن عین علی

4.

حساسیت سیاسی و جبران خدمت مدیران ارشد: تحلیل نقش میانجی و تعدیل‌‌گر شبکه‌سازی سیاسی و فشار نهادی در وزارتخانه‌های دولتی ایران

صفحه 431-454
رضا سپهوند؛ راضیه باقرزاده خداشهری؛ مسعود سپه وند

5.

ارزشیابی آزاد از هدف خط‌‌مشی‌ گندم جمهوری اسلامی ایران

صفحه 455-480
مرتضی تیموریان؛ سید مجتبی امامی

6.

شناسایی مؤلفه‌های شکل‌دهنده ایدئولوژی سازمانی

صفحه 481-508
اکبر بیات

7.

معناسازی: تحلیل مفهومی و کاربست‌ها در مدیریت منابع انسانی

صفحه 509-529
هادی عارف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ قنبر محمد الیاسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب