1.

صفحه آغازین

صفحه 1-4

2.

ارائۀ مدل تداوم زنجیرۀ تأمین بر اساس رویکرد طراحی آگزیوماتیک

صفحه 563-586
مهران ابراهیمی؛ حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم

3.

ارائۀ مدل ریاضی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‎ها با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده و با هدف کنترل دی‎اکسیدکربن

صفحه 587-608
عزت الله اصغری زاده؛ محمد رضا مهرگان؛ حامد شکوری؛ محمد مدرس یزدی؛ محمدرضا تقی زاده یزدی

4.

شناسایی موانع و راهکارهای بهبود سیستم کارآفرینی زنان با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات سخت و نرم

صفحه 609-632
مهناز حسین زاده؛ عالیه کاظمی

5.

ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه با استفاده از روش سیموس تجدید نظر شده و آراس اینتروال (مورد مطالعه: شرکت کیسون)

صفحه 633-664
جلیل حیدری دهویی؛ مهرنوش خرم؛ امیرسالار ونکی؛ محمد مهدی دهقان

6.

استفاده از تحلیل استواری وزنی در انتخاب استراتژی (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا)

صفحه 665-690
علی سرورخواه؛ عادل آذر؛ سامان بابایی کفاکی؛ محسن شفیعی نیک آبادی

7.

ارائۀ الگوی جامع سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش متاسنتز

صفحه 691-734
ابوالفضل شرافت؛ فرحناز کریمی؛ سید محمد رضا داودی

8.

تعریف محتوای گزارش پایداری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران: کاربرد کارت ارزیابی متوازن ‌و دیمتل خاکستری

صفحه 735-764
رحیم فوکردی؛ مینو محتاط

9.

ارتقای قدرت تفکیک‌پذیری در مدل تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از متغیرهای انحراف

صفحه 765-780
محمدرضا قاسمی؛ آرش نبی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب