1.

رتبه‎بندی شرکت‎های صنعت هواپیمایی ایران با ارزیابی فازی ترکیبی و الگوریتم ژنتیک

صفحه 409-434
محمد حقیقی؛ حمید نایب پور

2.

مطالعۀ مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره‌های تأمین قطعه‌سازی خودرو

صفحه 435-454
سید مصطفی رضوی؛ بهروز کریمی؛ داوود رفیعی راد

3.

ارزیابی کارایی نظام ملی نوآوری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

صفحه 455-474
سلطانعلی شهریاری؛ ساینا لاهیجی

4.

بهینه‌سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی‌های متقاطع

صفحه 475-496
ارمغان علی پور جورشری؛ کیخسرو یاکیده؛ غلامرضا محفوظی

5.

سنجش رضایتمندی شهروندان با استفاده از روش تجزیه‌ و ‌تحلیل چندمعیارۀ رضایت (مطالعۀ موردی: خطوط ویژۀ اتوبوس‌رانی شیراز)

صفحه 497-514
علی محمدی؛ ابولقاسم ابراهیمی؛ زیبا یوسفی

6.

مدل‎سازی عوامل مؤثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی با استفاده از نگاشت شناختی فازی (FCM)

صفحه 515-538
محمّدرضا اخوان انوری؛ محمد رضا مهرگان؛ مصطفی زندیه؛ عالیه کاظمی

7.

تحلیل دینامیکی مسئلۀ نوسان موجودی‎ها در زنجیرۀ‌ تأمین با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‎ها

صفحه 539-561
مسعود ربیعه؛ عزیزالله یعسوبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب