1.

واکاوی فرآیند انتقال دانش در کسب‌وکارهای خانوادگی: رویکرد نظریة داده‌بنیاد

صفحه 201-220
عبدالله احمدی کافشانی؛ پوریا نوری؛ کامبیز طالبی

2.

شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (مورد مطالعه: کارآفرینان استان تهران و البرز)

صفحه 221-240
محمدرضا طالبی کوهستانی؛ سید مهدی الوانی؛ سید محتبی محمودزاده؛ محمد عطایی

3.

شناسایی چالش‌های ورودی مراکز خدمات توسعة کسب‌وکار ایران

صفحه 241-259
ژیلا ترابی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ رضا زعفریان

4.

فرآیند مدیریت دانش بومی کسب‌وکارهای مردم محور صنایع‌دستی: موردکاوی عبا و گلیم‌بافی محله محمدیه نائین

صفحه 261-280
سوده بیات؛ حمید ضرغام بروجنی؛ حمزه خواستار؛ محمدتقی تقوی فرد

5.

شناسایی شایستگی‌های بازدارندة پایداری کارآفرینان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای فعال در صنایع غذایی)

صفحه 281-300
الهام تاکی؛ مرتضی رضایی زاده؛ هادی نوتاش

6.

تأثیر گرایش کارآفرینانه بر یادگیری راهبردی: تبیین نقش راهبرد اثرسازی

صفحه 301-320
سمیه تقوایی؛ سیدرضا حجازی

7.

تأثیر سیاست‌های کارآفرینی و محیط کسب‌وکار بر توسعۀ کارآفرینی

صفحه 321-339
علی داوری؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ راحله افراسیابی؛ الهه داوری

8.

تحلیل ابعاد بنگاه‌های مادرزاد بین‌المللی (بمب) حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ایران

صفحه 341-360
داود فیض؛ علی اکبر جلالی؛ عظیم زارعی؛ احسان سوری

9.

شناسایی ابعاد شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر بر مبنای رویکرد قابلیت‌ها

صفحه 361-380
مسعود مرادی؛ نرگس ایمانی پور؛ زهرا آراستی؛ رضا محمدکاظمی

10.

تأثیر سرمایۀ فکری بر دوسوتوانی سازمانی: نقش تعدیل‌گر فرهنگ نوآورانه (مورد مطالعه: ‌صنعت برق در کشور)

صفحه 381-400
یوسف وکیلی؛ سلطانعلی شهریاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب