دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 24، بهار و تابستان 1397  XML

1

تقابل علمای امامیه و شیخیه بر سر تفسیر دینیِ نجوم جدید: هبةالدین شهرستانی و زین‌العابدین‌ کرمانی

صفحه 1-15
رضا آقایی؛ امیرمحمد گمینی

2

روش‌شناسی بومی و علوم جدید

صفحه 17-36
کامران امیرارجمند

3

بررسی عملکرد و نقش مستشاران اتریشی درآموزش قشون و انتقال دانش و فناوری نظامی به ایران در عصر ناصری

صفحه 37-51
اکبر فلاحی

4

اقدامات سیاسی و فرهنگی علیقلی خان مخبرالدوله و تأثیر آن در روند نوگرایی دورۀ قاجار

صفحه 53-64
محمد کشاورز بیضایی

5

علمای امامیه و نجوم جدید در ایران عصر قاجار

صفحه 65-93
امیرمحمد گمینی

6

گزارشی از نسخه‌ای در رد نظریات مادی‌گرایانه داروین متعلق به دورۀ قاجاریه (1330ق)

صفحه 95-114
محمد معصومی

7

بررسی دلایل حرکت زمین در رسالۀ قانون ناصری از عبدالغفار نجم‌الدوله

صفحه 115-139
مصطفی یاوری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.